wtorek, 30.10.18 - Warszawa

Czy palenie opon odeszło do lamusa?

Pod koniec października Centrum Ignacego Daszyńskiego i Fundacja im. Friedricha Eberta zorganizowały w Warszawie konferencję zatytułowaną „Czy palenie opon odeszło do lamusa?”.

29 października Centrum Ignacego Daszyńskiego i Fundacja im. Friedricha Eberta zorganizowały w Warszawie konferencję zatytułowaną „Czy palenie opon odeszło do lamusa?”. Konferencja odbyła się w siedzibie OPZZ w Warszawie. Tematem wystąpień zaproszonych gości oraz panelu dyskusyjnego były język, wizerunek i przyszłość związków zawodowych w Polsce w XXI wieku. W panelu eksperckim wystąpili: Dr Konrad Kubala, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Karolina Zioło-Pużuk z Centrum Ignacego Daszyńskiego oraz Tomasz Nagórka ze związku zawodowego Budowlani.

Postrzeganie związków zawodowych przez społeczeństwo polskie jest w dużej mierze negatywne. Celem konferencji była zatem analiza przedstawianych w mediach informacji na temat związków zawodowych i wymiana doświadczeń w zakresie możliwych strategii komunikacyjnych dla organizacji związkowych. Dyskusja koncentrowała się na często krytycznych postawach ekspertów wobec związków zawodowych, stereotypach przekazywanych przez media, komunikacji i organizacji wewnętrznej oraz ogólnie przekazywanym wizerunku związków zawodowych.


  • Zdjęcie: FES Polska
  • Zdjęcie: FES Polska
  • Zdjęcie: FES Polska
  • Zdjęcie: FES Polska

Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Podwale 11
00-252 Warszawa
Polsce

+48 228317861
biuro(at)feswar.org.pl


Do góry