03.10.2019

„In or out?“ – euro czy nie euro, oto jest pytanie?

Autorzy naszej nowej publikacji na temat wprowadzenia euro udzielają odpowiedzi na to pytanie w odniesieniu do rozmaitych czynników w Polsce, Rumunii, Czechach, Bułgarii, Chorwacji i na Węgrzech.

Publikację w języku angielskim można znaleźć tutaj: LINK

Do góry