Nowy Model Wzrostu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem opracowanym przez Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW).

Nie od dziś wiadomo, że jednym z nadrzędnych celów gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej  jest podniesienie standardów życia do poziomu Europy Zachodniej. Na przestrzeni ostatniej dekady można zaobserwować znaczny wzrost gospodarczy, w efekcie którego dochód na jednego mieszkańca w Europie Środkowej jest niemal zbliżony do krajów takich jak Hiszpania czy Włochy. Pojawia się jednak pytanie: w jakim czasie będzie możliwe osiągnięcie kolejnego poziomu wzrostu? W jakim kierunku należy zmierzać, by ostatecznie zrównać się z państwami Zachodnimi?

I najważniejsze: jakie jest miejsce Polski w tym trwającym procesie wzrostu gospodarczego?

Dlaczego nowy model wzrostu w krajach EŚW jest tak istotny?

Obecnie jesteśmy świadkami i współtwórcami głębokiej transformacji gospodarczej. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że kraje EŚW z sukcesem zmniejszają dystans do średniej w Unii Europejskiej. Kraje Europy Północnej i Zachodniej są jednak nadal na niedostępnym poziomie. Skąd bierze się ten problem? Zdecydowanie kraje Europy Środkowo-Wschodniej już po upadku komunizmu zajęły miejsce „gospodarek fabrycznych”, jednak to „gospodarki centralne” postawiły na rozwój technologii. Te decyzje procentują do dzisiaj. Transformacja cyfrowa gospodarki państw EŚW jest więc warunkiem koniecznym do podtrzymania tendencji wzrostowych.

Rosnące możliwości – rosnące wymagania

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają możliwość wkroczenia do świata zaawansowanych technologii, który pozwoli na usprawnienie nie tylko procesów produkcyjnych ale i znacząco wpłynie na komfort życia mieszkańców. Współczesne realia wiążą się jednak z poważnymi wyzwaniami, np.:

  • Zmiany demograficzne zagrażają stabilności ustalonego porządku gospodarczego – każde państwo musi zdawać sobie z tego sprawę;
  • Nie można dłużej ignorować zmian klimatycznych, przez co kraje EŚW będą musiały dostosować gospodarki do rosnących wymagań środowiskowych;
  • Postępująca cyfryzacja życia prywatnego i gospodarczego wiąże się z koniecznością posiadania wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą mieli realny wpływ na rozwój myśli technologicznej w krajach EŚW. Czwarta rewolucja przemysłowa trwa i wygospodarowanie funduszy na pomoc jej wdrożenia w przedsiębiorstwach stanowi kolejne wyzwanie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem, polska i angielska wersja językowa dostępne są poniżej.


Nowy model wzrostu dla państw EU-CEE

Jak uniknąć pułapki specjalizacji i wykorzystać megatrendy?
Warschau, 2021

Pobierz publikacje (1,4 MB PDF-File)

Do góry