Nasz zespół i kontakt

  • Zdjęcie: FES Polska

Dr. Ernst Hillebrand

Dyrektor biura
ehillebrand(at)feswar.org.pl

Biografia

Ernst Hillebrand kieruje warszawskim biurem Fundacji im. Friedricha Eberta od czerwca 2018 r. Studiował nauki polityczne w Monachium, gdzie też obronił swoją rozprawę doktorską. W FES pracuje od 1990 roku. Kierował dotąd jej biurami w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Europie. Przed przyjazdem do Warszawy był dyrektorem biur FES w Rzymie, Paryżu i Londynie, referatu ds. Europy Środkowo-Wschodniej w Berlinie i referatu "Internationale Politikanalyse", w ramach którego miedzy innymi wydawał czasopismo internetowe "Internationale Politik und Gesellschaft" (Polityka Międzynarodowa i Społeczeństwo).

Ernst Hillebrand w swojej pracy publicystycznej w ostatnich latach skupiałsię głównie na zmianach w systemach politycznych i partyjnych w Europie, pisał także o kierunkach rozwoju Unii Europejskiej. Szczególną uwagępoświęcał europejskim partiom centrolewicowym oraz wzrostowi znaczenia prawicowego populizmu. Jednym z rezultatów tej pracy jest publikacja "Rechtspopulismus in Europa - Eine Gefahr für die Demokratie?" (Populizm prawicowy w Europie - zagrożenie dla demokracji?), która w 2017 r. ukazała się w drugim nakładzie.

Ernst Hillebrand mówi płynnie w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. W ostatnich latach zabierał głos podczas wielu konferencji, a jego artykuły ukazywały się licznych publikacjach międzynarodowych, w tym również w czasopismach fachowych. Wypowiadałsię na tematy związane z polityką niemiecką, europejską i międzynarodową. 

Joanna Andrychowicz-Skrzeba

Asystentka naukowa
jandrychowicz(at)feswar.org.pl

Biografia

Joanna Andrychowicz-Skrzeba od października 2010 r. pracuje jako asystentka naukowa w Biurze Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie. Ukończyła Lingwistykę Stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim, a w Instytucie Germanistyki UW otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych. Jest stypendystką Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego niemieckiego Bundestagu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kancelarii Sejmu RP oraz w organizacjach pozarządowych. W Biurze FES zajmuje się polityką europejską, polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, polityką historyczną oraz stosunkami polsko-niemieckimi. Poza językiem polskim zna języki niemiecki i angielski.

Dominika Pyzowska

Koordynatorka projektów
dpyzowska(at)feswar.org.pl

Biografia

Dominika Pyzowska –od ukończenia studiów na Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 r. współpracowała z Fundacją im. Friedricha Eberta w Warszawie jako asystentka przy projektach i tłumaczka. Od stycznia 2012 r. była odpowiedzialna za koordynacje projektów i finanse w Regionalnym Projekcie ds. Stosunków Pracy i Dialogu Społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej, a od stycznia 2015 r. jest koordynatorką projektów i tłumaczką w krajowym biurze FES w Warszawie. Ponadto zajmuje się współpracą ze związkami zawodowymi i progresywnymi organizacjami pozarządowymi. Poza językiem polskim zna języki niemiecki i angielski.

Dominika Gmerek

Asystentka naukowa
dgmerek(at)feswar.org.pl

Biografia

Dominika Gmerek - od października 2016 r. pracuje w Biurze Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie jako asystentka naukowa, gdzie odpowiedzialna jest przede wszystkim za projekty z obszaru polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ukończyła stosunki międzynarodowe oraz prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związana z sektorem pozarządowym, doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest współzałożycielką Fundacji Global.Lab. Poza językiem polskim zna języki niemiecki i angielski.

Frederic Schulte

 Asystent naukowy
fschulte@feswar.org.pl

Biografia

Frederic Schulte pracuje od lutego 2019 r. jako asystent naukowy w Biurze Fundacji im. Friedricha Eberta. Jest absolwentem Instytutu Germanistyki oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował m.in. na Uniwersytecie LUMSA w Rzymie. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Germanistyki UW. Były stypendysta Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych w Kancelarii Sejmu RP. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Ambasadzie RP w Rzymie, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Ambasadzie Niemiec w Warszawie. Do jego zainteresowań badawczych należą stosunki polsko-niemieckie oraz problematyka integracji europejskiej. Poza językiem niemieckim zna angielski i polski.

Bastian Sendhardt

 Asystent naukowy
bsendhardt(at)feswar.org.pl

Biografia

Bastian Sendhardt- pracuje od października 2011 r. jako asystent naukowy w Biurze Fundacji im. Friedricha Eberta. Jego zakres zadań obejmuje przede wszystkim integrację europejską, współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego, jak i Europejską Politykę Sąsiedztwa. Przed przejściem do pracy w FES studiował nauki polityczne i filozofię w Erlangen, Bielefeldzie i Krakowie, a obecnie jest doktorantem na Wydziale Nauk o Państwie i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako asystent naukowy w Instytucie Aleksanteri na Uniwersytecie w Helsinkach, gdzie również jest członkiem zrzeszonym w Fińskiej Szkole Podyplomowej Studiów Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich. Poza językiem niemieckim zna języki angielski i polski.

(obecnie na urlopie rodzicielskim)

Barbara Szelewa

Asystentka naukowa
bszelewa(at)feswar.org.pl

Biografia

Barbara Szelewa - od marca 2013 roku pracuje w warszawskim biurze FES jako asystentka naukowa odpowiedzialna za projekty związane z kwestią równości płci oraz ideami socjaldemokratycznymi w polityce i debacie publicznej. Skończyła stosunki międzynarodowe i studia europejskie na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz budapeszteńskim Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. W 2010 roku obroniła pracę doktorską w Graduate School in Social and Political Sciences na Uniwersytecie w Mediolanie. Wcześniej pracowała jako redaktorka w działach Świąteczna i Zagranica "Gazety Wyborczej". Zna języki angielski i włoski, biernie niemiecki.

(obecnie na urlopie rodzicielskim)

Judyta Podlaska

Finanse
jpodlaska(at)feswar.org.pl

Biografia

Judyta Podlaska od listopada 2017 r. odpowiada za finanse w Biurze Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie. Ukończyła międzynarodowe stosunki gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej, studiowała również finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach finansowych międzynarodowych korporacji oraz w urzędach administracji rządowej. W Biurze FES zajmuje się planowaniem finansowym, kontrolą budżetu oraz kosztów wszystkich projektów biura, prowadzeniem księgowości, a także kontaktem z partnerami.

Tadeusz Serafin

Asystent techniczny
tserafin(at)feswar.org.pl

Biografia

Tadeusz Serafin– od grudnia 2017 roku pracuje w warszawskim biurze FES jako asystent techniczny. Zna języki angielski i polski. 


Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Podwale 11
00-252 Warszawa
Polsce

+48 228317861
biuro(at)feswar.org.pl


Do góry