Nasz zespół i kontakt

  • Zdjęcie: FES Polska

Dr. Ernst Hillebrand

Dyrektor biura
ehillebrand(at)feswar.org.pl

Biografia

Ernst Hillebrand kieruje warszawskim biurem Fundacji im. Friedricha Eberta od czerwca 2018 r. Studiował nauki polityczne w Monachium, gdzie też obronił swoją rozprawę doktorską. W FES pracuje od 1990 roku. Kierował dotąd jej biurami w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Europie. Przed przyjazdem do Warszawy był dyrektorem biur FES w Rzymie, Paryżu i Londynie, referatu ds. Europy Środkowo-Wschodniej w Berlinie i referatu "Internationale Politikanalyse", w ramach którego miedzy innymi wydawał czasopismo internetowe "Internationale Politik und Gesellschaft" (Polityka Międzynarodowa i Społeczeństwo).

Ernst Hillebrand w swojej pracy publicystycznej w ostatnich latach skupiałsię głównie na zmianach w systemach politycznych i partyjnych w Europie, pisał także o kierunkach rozwoju Unii Europejskiej. Szczególną uwagępoświęcał europejskim partiom centrolewicowym oraz wzrostowi znaczenia prawicowego populizmu. Jednym z rezultatów tej pracy jest publikacja "Rechtspopulismus in Europa - Eine Gefahr für die Demokratie?" (Populizm prawicowy w Europie - zagrożenie dla demokracji?), która w 2017 r. ukazała się w drugim nakładzie.

Ernst Hillebrand mówi płynnie w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. W ostatnich latach zabierał głos podczas wielu konferencji, a jego artykuły ukazywały się licznych publikacjach międzynarodowych, w tym również w czasopismach fachowych. Wypowiadałsię na tematy związane z polityką niemiecką, europejską i międzynarodową. 

Joanna Andrychowicz-Skrzeba

Asystentka naukowa
jandrychowicz(at)feswar.org.pl

Biografia

Joanna Andrychowicz-Skrzeba od października 2010 r. pracuje jako asystentka naukowa w Biurze Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie. Ukończyła Lingwistykę Stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim, a w Instytucie Germanistyki UW otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych. Jest stypendystką Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego niemieckiego Bundestagu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kancelarii Sejmu RP oraz w organizacjach pozarządowych. W Biurze FES zajmuje się polityką europejską, polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, polityką historyczną oraz stosunkami polsko-niemieckimi. Poza językiem polskim zna języki niemiecki i angielski.

Dominika Pyzowska

Koordynatorka projektów
dpyzowska(at)feswar.org.pl

Biografia

Dominika Pyzowska –od ukończenia studiów na Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 r. współpracowała z Fundacją im. Friedricha Eberta w Warszawie jako asystentka przy projektach i tłumaczka. Od stycznia 2012 r. była odpowiedzialna za koordynacje projektów i finanse w Regionalnym Projekcie ds. Stosunków Pracy i Dialogu Społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej, a od stycznia 2015 r. jest koordynatorką projektów i tłumaczką w krajowym biurze FES w Warszawie. Ponadto zajmuje się współpracą ze związkami zawodowymi i progresywnymi organizacjami pozarządowymi. Poza językiem polskim zna języki niemiecki i angielski.

Barbara Szelewa

Asystentka naukowa
bszelewa(at)feswar.org.pl

Biografia

Barbara Szelewa - od marca 2013 roku pracuje w warszawskim biurze FES jako asystentka naukowa odpowiedzialna za projekty związane z kwestią równości płci oraz ideami socjaldemokratycznymi w polityce i debacie publicznej. Skończyła stosunki międzynarodowe i studia europejskie na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz budapeszteńskim Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. W 2010 roku obroniła pracę doktorską w Graduate School in Social and Political Sciences na Uniwersytecie w Mediolanie. Wcześniej pracowała jako redaktorka w działach Świąteczna i Zagranica "Gazety Wyborczej". Zna języki angielski i włoski, biernie niemiecki.

(obecnie na urlopie rodzicielskim)

Krzysztof Getka

Asystent naukowy
kgetka@feswar.org.pl

Biografia

Krzysztof Getka pracuje od 1993 roku w biurze Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie.  Przez wiele lat nadzorował współpracę ze związkami zawodowymi w ramach Projektu Regionalnego oraz jako pracownik naukowy zajmował się takimi obszarami jak stosunki pracy, polityka rynku pracy oraz dialog społeczny. Przed pracą w FES przez dwa lata pracował jako pracownik akademicki w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Studiował Dziennikarstwo i Nauki Polityczne w Warszawie oraz nauki o społeczeństwie w Berlinie. W latach 2002-2005 jako uczestnik-korespondent badania World Economic Survey współpracował z Instytutem IFO w Monachium. W okresie 2006-2019 był członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych. Obok języka polskiego płynnie mówi po niemiecku a także posiada dobrą znajomość języka angielskiego i rosyjskiego

Judyta Podlaska

Finanse
jpodlaska(at)feswar.org.pl

Biografia

Judyta Podlaska od listopada 2017 r. odpowiada za finanse w Biurze Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie. Ukończyła międzynarodowe stosunki gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej, studiowała również finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach finansowych międzynarodowych korporacji oraz w urzędach administracji rządowej. W Biurze FES zajmuje się planowaniem finansowym, kontrolą budżetu oraz kosztów wszystkich projektów biura, prowadzeniem księgowości, a także kontaktem z partnerami.

Tadeusz Serafin

Asystent techniczny
tserafin(at)feswar.org.pl

Biografia

Tadeusz Serafin– od grudnia 2017 roku pracuje w warszawskim biurze FES jako asystent techniczny. Zna języki angielski i polski. 


Do góry