Publikacje

Euro i jego wpływ na system bankowy Europy Środkowo-Wschodniej

red. naukowa: Jerzy Kleer ... [Fundacja Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce ...]. - Warszawa, 2000<
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (6490 KB, PDF-File)


Siemieńska, Renata

Women and men in elites

cross-national study
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (2780 KB, PDF-File)


Wspólnota sprzecznych interesów?

Polska i Niemcy w procesie rozserzania Unii Europejsliej na Wschód
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (5020 KB, PDF-File)


Skutki integracji z Unią Europejską dla Polski

[Stanisława Golinowska ... Fundacja Edukacji Ekonomicznej. - Warszawa, 1999<
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (9810 KB, PDF-File)


NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego

praca pod red. Erharda Cziomera. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji .... - Kraków, 1999<
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (7320 KB, PDF-File)


The future of old industrial regions in Europe

the case of Donetsk region in Ukraine
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (8880 KB, PDF-File)


Marketing jako czynnik transformacji gospodarki i przedsiębiorstw

(na przykładzie Niemiec)
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (4140 KB, PDF-File)


Ofiary czy współwinni

nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (6900 KB, PDF-File)


Pierwszy przegląd układów zbiorowych pracy

Gdańsk, 13 - 14 marca 1997 ; materiały z konferencji
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (4322 KB, PDF-File)


Siemieńska, Renata

Płeć a wybory

od wyborów parlamentarnych od wyborów prezydenckich
Bonn, 2003

Pobierz publikacje


The Polish transformation from the perspective of European integration

[Marek Belka ... Friedrich-Ebert-Stiftung]. - Warszawa, 1997<
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (14750 KB, PDF-File)


Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych

praca zbiorowa pod red. Renaty Siemieńskiej. "Forum Kobiet" Fundacji Friedricha Eberta .... - Warszawa : Wyd. Naukowe "Scholar", 1997<
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (12427 KB, PDF-File)


The further development of CEFTA

institutionalization, deepening, widening?
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (9070 KB, PDF-File)


Społeczeństwo polskie w latach 1989 - 1995/96

zagadnienia polityki społecznej
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (11280 KB, PDF-File)


Andrzejewski, Marek

Ludzie Wolnego Miasta Gdańska

(1920 - 1939) ; informator biograficzny
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (6950 KB, PDF-File)


Do góry