Publikationen

Koval', Nadija; Vaičiūnas, Laurynas; Reichardt, Iwona

Poles and Ukrainians in daily contacts

Nadiia Koval, Laurynas Vaičiūnas, Iwona Reichardt. - Wroclaw ; Kyiv ; Warszawa : Jan Nowak-Jezioranski College of Eastern Europe in Wroclaw ; Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" ; Friedrich-Ebert-Stiftung, Representation in Ukraine ; Friedrich-Ebert-Stiftung, Representation in Poland, 2021<
Kiev, 2021

Publikation herunterladen (580 KB, PDF-File)


Koval', Nadija; Vaičiūnas, Laurynas; Reichardt, Iwona

Polacy i Ukraińcy w codziennych kontaktach

Nadiia Koval, Laurynas Vaičiūnas, Iwona Reichardt. - Wrocławiu ; Kijów ; Warszawa : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu ; Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" ; Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Ukrainie ; Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, 2021<
Kiev, 2021

Publikation herunterladen (600 KB, PDF-File)


Koval', Nadija; Vaičiūnas, Laurynas; Reichardt, Iwona

Poljaky ta Ukraïnci v ščodennych kontaktach

Nadija Koval', Laurynas Vaičiunas, Ivona Rajchardt. - Wrocław ; Kyïv ; Waršava : Schidnoevropejs'kyj Koledž im. Jana Novaka-Jez'orans'koho ; Rada zovnišn'oï Polityky Ukraïns'ka Pryzma" ; Predstavnyctvo Fondu im. Fridricha Eberta v Ukraïni Ukraïna ; Predstavnyctvo Fondu im. Fridricha Eberta v Pol'šči, 2021<
Kiev, 2021

Publikation herunterladen (570 KB, PDF-File)


Nowy model wzrostu dla państw EU-CEE

Jak uniknąć pułapki specjalizacji i wykorzystać megatrendy?
Warschau, 2021

Publikation herunterladen (1,4 MB PDF-File)


Działanie dla klimatu

Jak mówić o społeczeństwie ekologicznym i sprawiedliwym
Warschau, 2021

Publikation herunterladen (7,5 MB PDF-File)


Sadura, Przemysław

Liberalizacja i sekularyzacja społeczeństwa polskiego 1989-2020

Analiza socjologiczna
Warschau, 2020

Publikation herunterladen


Ceglarz, Andrzej

Polska polityka energetyczna

Andrzej Ceglarz. - Warszawa : Friedrich-Ebert-Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce, Grudzień 2020<
Warschau, 2020

Publikation herunterladen (410 KB, PDF-File)


Schroeder, Wolfgang; Ten Elsen, Jennifer

Demokracja w warunkach stanu wyjątkowego

Czy kryzys zmienia system partyjny?
Warschau, 2020

Publikation herunterladen (85 KB, PDF-File)


Lewicki, Mikołaj

Die Wahrheit ist tot, es lebe die Wahrheit!

Medien und Politik im heutigen Polen
Warschau, 2020

Publikation herunterladen (100 KB, PDF-File)


Ferenc, Kamila; Gajewski, Sebastian

Lewicowa polityka wamiaru sprawiedliwości. Początek dyskusji

Z tekstem niemieckiej federalnej minister sprawiedliwo£ci i ochrony konsumentów Christine Lambrecht
Warschau, 2020

Publikation herunterladen (1,6 MB PDF-File)


Sadura, Przemysław

Liberalisierung und Säkularisierung in Polen 1989 - 2020

Eine soziologische Analyse
Warschau, 2020

Publikation herunterladen (280 KB, PDF-File)


Sokołowski, Jacek

Das Ende der Maskerade

Polen nach den Abtreibungsprotesten
Warschau, 2020

Publikation herunterladen (70 KB, PDF-File)


Ceglarz, Andrzej

Die polnische Energiepolitik

Andrzej Ceglarz. - Warschau : Friedrich-Ebert-Stiftung, Vertretung in Polen, November 2020<
Warschau, 2020

Publikation herunterladen (360 KB, PDF-File)


Laska, Liwiusz

Wzmocnienie związków zawodowych

Poprzez układy zbiorowe pracy
Warschau, 2020

Publikation herunterladen (350 KB, PDF-File)


Podkaminer, Leon

Sprawiedliwe podatki w Polsce

Raport przygotowany dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Warschau, 2020

Publikation herunterladen (350 KB, PDF-File)


Nach oben