Publikationen

Gromadzki, Grzegorz

Poland in the EU

Unavoidable marginalisation with a small question mark
Warschau, 2018

Publikation herunterladen (430 KB, PDF-File)


Gromadzki, Grzegorz

Polska w Unii Europejskiej

Nieunikniona marginalizacja z małym znakiem zapytania
Warschau, 2018

Publikation herunterladen (550 KB, PDF-File)


Owczarek, Dominik; Chełstowska, Agata

Amazon in Polen

Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen
Warschau, 2018

Publikation herunterladen (1,4 MB PDF-File)


Pomiędzy jubileuszami

Polityka historyczna w Polsko-Niemieckiej codzienności
Warschau, 2018

Publikation herunterladen (1,8 MB PDF-File)


Jenseits der Jubiläen

Geschichtspolitik im deutsch-polnischen Alltag
Warschau, 2018

Publikation herunterladen (1,6 MB PDF-File)


The future of the welfare state in the Baltic Sea region

Warschau, 2018

Publikation herunterladen (1,1 MB PDF-File)


Korolczuk, Elżbieta; Kubisa, Julia; Szelewa, Dorota

Ruch feministyczny w Polsce a kwestia socjalna

Warschau, 2018

Publikation herunterladen (1,1 MB PDF-File)


Szelewa, Dorota

Prawa reprodukcyjne w Europie i w Polsce

Zakaz, kompromis, czy wybór?
Warschau, 2018

Publikation herunterladen (1,2 MB PDF-File)


Autorytarny populizm w XXI wieku

Krytyczna rekonstrukcja
Warschau, 2017

Publikation herunterladen (4,5 MB PDF-File)


Łapniewska, Zofia

Polska rzeczywistość a nowe paradygmaty polityki gospodarczej

Warschau, 2017

Publikation herunterladen (3 MB, PDF-File)


Polityka społeczna rzadu prawa i sprawiedliwości

Warschau, 2017

Publikation herunterladen (3 MB, PDF-File)


Polityka mieszkaniowa

Warschau, 2017

Publikation herunterladen (2,6 MB PDF-File)


Szelewa, Dorota; Polakowski, Michał

Prawicowy zwrot w polityce

Warschau, 2017

Publikation herunterladen (2 MB PDF-File)


Polakowski, Michał; Szelewa, Dorota

Dialog spoleczny w Polsce

jaka rola zwiazków zawodowych?
Warschau, 2017

Publikation herunterladen (2 MB PDF-File)


Polakowski, Michał; Szelewa, Dorota

Kryzys uchodźczy - czy jesteśmy gotowi?

Warschau, 2018

Publikation herunterladen (1,2 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in Polen

ul. Podwale 11
00-252 Warszawa
Polen

+48 228317861
biuro(at)feswar.org.pl


Nach oben