Publikationen

Szelewa, Dorota

Polityka wobec rodziny i rodzicielstwa w Polsce

w puŚapce konserwatyzmu?
Warschau, 2015

Publikation herunterladen (3 MB PDF-File)


Szelewa, Dorota

Procesy polityczne a strategia zmian poliyki społecznej w Polsce i na Świecie

Dorota Szelewa. - Warszawa : Friedrich-Ebert-Stiftung, Przed. w Polsce [u.a.], 2014<
Warschau, 2015

Publikation herunterladen (2,2 MB PDF-File)


Polakowski, Michał

W jakim kierunku zmierza system emerytalny w Polsce?

Michał Polakowski. - Warszawa : Friedrich-Ebert-Stiftung, Przed. w Polsce [u.a.], 2014<
Warschau, 2015

Publikation herunterladen (2 MB PDF-File)


Polakowski, Michał; Szelewa, Dorota

Polityka społeczna w czasach kryzysu

Michał Polakowski ; Dorota Szelewa. - Warszawa : Friedrich-Ebert-Stiftung, Przed. w Polsce [u.a.], 2014<
Warschau, 2015

Publikation herunterladen (2,1 MB PDF-File)


Europe in the Asian century

proceedings of the joint seminar of demosEuropa - Centre for European Strategy, Friedrich-Ebert-Stiftung in Poland and the Warsaw office of the European Council on Foreign Relations ; Warsaw, October 8-9, 2014
Warschau, 2015

Publikation herunterladen (5,7 MB PDF-File)


Niemcy i Polska w spólnie dla solidarnej przyszłości w Europie

Friedrich-Ebert-Stiftung. [Red.: Katharina Abels ...]. - Warszawa : Friedrich-Ebert-Stiftung, Przed. w Polsce, 2014<
Warschau, 2015

Publikation herunterladen (370 KB, PDF-File)


Deutschland und Polen gemeinsam für eine solidarische Zukunft in Europa

Friedrich-Ebert-Stiftung. [Red.: Katharina Abels ...]. - Warschau : Friedrich-Ebert-Stiftung, Vertretung in Polen, 2014<
Warschau, 2015

Publikation herunterladen (1,7 MB PDF-File)


Balicki, Marek

Problemy służby zdrowia

diagnoza i recepty
Warschau, 2014

Publikation herunterladen (860 KB, PDF-File)


Polakowski, Michał; Szelewa, Dorota

Bezrobocie w Polsce

polityka państwa a indywidualne strategie
Warschau, 2014

Publikation herunterladen (600 KB, PDF-File)


Polakowski, Michał; Szelewa, Dorota

Polityka społeczna a problemy migracji

Michał Polakowski ; Dorota Szelewa. - Warszawa : Friedrich-Ebert-Stiftung, Przed. w Polsce [u.a.], 2013<
Warschau, 2014

Publikation herunterladen (575 KB, PDF-File)


Schwall-Düren, Angelica

Die deutsch-polnische Zusammenarbedit und die Zukunft Europas

Chancen und Kontroversen = Współpraca polsko-niemiecka a przyszłość Europy
Warschau, 2014

Zur Publikation (5 MB PDF-Files)


Schröder, Gerhard

Die Europäische Union in der globalisierten Welt

Herausforderungen und Chancen für Polen und Deutschland = Unia Europejska w zglogalizowanym świecie
Warschau, 2011

Zur Publikation


Kocka, Jürgen

1989 - eine transnationale Revolution und ihre Folgen

Warschau, 2010

Zur Publikation (1989 - ponadnarodowa rewolucja i jej nast&#281;pstwa / J&#252;rgen Kocka)


Diversity and commonality in European social policies

the forging of a European social model
Warschau, 2009

Publikation herunterladen (3,6 MB PDF-File)


Winkler, Heinrich August

Der lange Weg nach Westen

Abschied von der deutschen Frage = Długa droga na zachód
Warschau, 2008, 2009

Zur Publikation (1 MB, 1 MB PDF-Files)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in Polen

ul. Podwale 11
00-252 Warszawa
Polen

+48 228317861
biuro(at)feswar.org.pl


Nach oben