Publikationen

Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym

studium ; raport z badania opinii inwestorów zagranicznych i przedstawicieli władz lokalnych
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5270 KB, PDF-File)


Companies with foreign participation in their local environment

a study ; report on a survey of opinions of foreign investors and local representatives
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4600 KB, PDF-File)


Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym

studium ; synteza wyników badania opinii inwestorów zagranicznych i przedstawicieli władz lokalnych
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (960 KB, PDF-File)


Companies with foreign participation in their local environment

a study ; summary of a survey of opinions of foreign investors and local representatives
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (870 KB, PDF-File)


Gardawski, Juliusz

Poland's industrial workers on the return to democracy and market economy

Juliusz Gardawski. - Warsaw : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1996<
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (8770 KB, PDF-File)


Wyczański, Paweł; Gołajewska, Marta

Polski system bankowy

1990 - 1995
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (10560 KB, PDF-File)


Zmiany strukturalne

gospodarka i społeczeństwo
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (8260 KB, PDF-File)


Widmaier, Hans Peter

Studia o ładzie społecznym

demokratyczna polityka społeczna ; logika biurokracji ; z oryginału niemieckiego pt. "Die soziale Politik" i "Die Logik der Bürokratie"
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4620 KB, PDF-File)


Andrzejewski, Marek

Socjaldemokrata Kurt Schumacher

z Chełmna do Hanoweru
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2910 KB, PDF-File)


Rynočnaja ėkonomika

[red.: Igor' Trutanov. Friedrich Ebert Foundation, Warsaw Office]. - Warszawa, 1995<
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1450 KB, PDF-File)


Kidyba, Andrzej

Fundacje i stowarzyszenia

zagadnienia podstawowe
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4750 KB, PDF-File)


Heinrichs, Jürgen

Środowisko a płodność

wprowadzenie do aspektów ekologii seksualnej ; (przyczynek do rozwoju ludności świata)
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4120 KB, PDF-File)


Reszke, Irena

Stereotypy bezrobotnych i opinie o bezrobociu w Polsce

Irena Reszke. - Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 1995<
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (8820 KB, PDF-File)


Wyczański, Paweł; Gołajewska, Marta

Polski system bankowy

1990 - 1994
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (12000 KB, PDF-File)


Schmuck, Otto

Reforma Unii Europejskiej

zadania konferencji rządowej w 1996 roku
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2380 KB, PDF-File)


Nach oben