Publikationen

Bednarski, Marek; Wratny, Jerzy

Prawne i ekonomiczne aspekty reprezentacji interesów pracowniczych w przedsiębiorstwach prywatyzowanych

raport z badań
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3090 KB, PDF-File)


Świadomość ekologiczna konsumentów polskich

podsumowanie badań
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4330 KB, PDF-File)


Szlachta, Jacek

Regional development in Poland under transformation

by Jacek Szlachta. - Warsaw : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1995<
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (7550 KB, PDF-File)


Hausner, Jerzy; Kudłacz, Tadeusz; Szlachta, Jacek

Regional and local factors in the restructuring of Poland's economy

the case of South-Eastern Poland
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1775 KB, PDF-File)


Społeczeństwo polskie w latach 1989 - 1993

wybrane zagadnienia i dane z zakresu polityki społeczenej
Bonn, 2004

Zur Publikation (5750 KB, PDF-Files)


Privatization and transformation in Eastern Europe

a trade union perspective ; proceedings of a conference, Warsaw, 19-20 November 1992
Bonn, 2004

Zur Publikation (5890 KB, PDF-File)


Nach oben